شرایط و قوانین استفاده


قرارداد همکاری
فروشگاه اینترنتی عمران رنتر به منظور توسعه بازار و حمایت از شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی مرتبط با حوزه آموزش، عمران، صنعت، ساختمان به شرح مندرج در این سایت، جهت ارتقاء، همگرایی صنفی و بهبود فضای کسب و کار و همکاری موثر در زمینه توسعه بازار و عرضه محصولات مرتبط در تاریخ ……………………………………. مطابق مواد 10و 219قانون مدنی، براساس تعامل مشترک
اعتماد و حسن نیت، طبق مفاد ذیل اقدام به انعقاد قرارداد همکاری می نماید.
ماده : 1طرفین قرارداد
طرف اول : فروشگاه اینترنتی عمران رنتر به شماره ثبت 3620 و به نشانی فروشگاه 
تلفن : 02136710284 و نشانی اینترنتی www.omranrenter.com که طبق آخرین آگهی روزنامه رسمی گروه ابردژ صنعت وارنا بعنوان صاحب امتیاز و از این پس عمران رنتر نامیده می شود.
طرف دوم : شرکت : ……………………………………….. شماره ثبت : ……………………………… شناسه ملی : ……………………………………… به نمایندگی آقایان/خانم ها :
……………………………………….. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
کد پستی : ………………………………………………….. شماره تماس : ……………………………………….. نشانی الکتریکی :………………………………………………………………………..
که از این پس فروشنده نامیده می شود.
ضامن تضامنی فروشنده : مدیران امضا کننده این قرارداد. خانم / آقای
……………………………………………..
توجه : در صورتی که یکی از طرفین، نشانی خود به شرح فوق را تغییر دهد باید حداقل 5روز پیش از تغییر، مراتب را کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد و
تا آن زمان نشانی سابق، واجد اعتبار است.
ماده : 2تعاریف
-1-2کالای معیوب : عبارت است از هر گونه کالا یا هر بخش یا جزیی از آن که دارای ایراد، نقص، صدمه و یا دارای ضمانت نامه غیر معتبر بوده و
خدمات بعد از فروش قابل اتکایی برای مصرف کنندگان ارائه ننماید.
-2-2کالای تقلبی : کالایی است که با برند یا مدل اصلی آن کالا از نظر نام متشابه اما از نظر اصالت متفاوت باشد. کالاهایی که در آنها شماره سریال،
مدل، برچسب یا سایر نشان های شناسایی و یا مشخصات کالا، قطعات و اجزای آنها و یا بسته بندی یا هر گونه نوشته ای در روی آنها بطور غیر مجاز از
جانب تولید کننده یا توزیع کننده کالا محو، تغییر ، جایگزین و یا به هر شکلی دستکاری شده باشند و نیز کالاهای مغایر با مقررات عمومی و حقوقی
کشور از لحاظ این قرارداد کالای تقلبی محسوب می شود.

-3-2بازار آنلاین و بازار آفلاین : بازار آنلاین بازاری است که در آن کالا در بستر اینترنت و به صورت بر خط ( آنلاین) عرضه می شود و به فروش می رسد.
بازار آفلاین بازاری است که در آن، کالا مستقل از اینترنت و به صورت سنتی در فروشگاه ها، نمایندگی های فروش و مراکز توزیع عرضه می گردد و به فروش می رسد.
ماده : 3موضوع قرارداد
عبارت است از توسعه بازار، تبلیغات و فروش محصولات خدمات و کالاهای مرتبط از طریق درج (محصول و خدمات) تصاویر، قیمت، مشخصات فنی کامل و بنرهای تبلیغاتی
در سایت مرجع و فروشگاه اینترنتی عمران رنتر
ماده : 4مدت قرارداد
مدت قرارداد به شرح زیر است :
از تاریخ  ثبت نام  تا پایان تاریخ ……………………………… به مدت 6ماه می باشد.
تبصره : 1این قرارداد در پایان مدت برای مدت متشابه بصورت خود به خود تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین حداقل یک هفته قبل از انقضاء
مدت عدم تمایل خود را نسبت به تمدید به طرف دیگر اعلام نماید.
ماده : 5کمیسیون فروش و هزینه های عمران رنتر
-1-5کمیسیون فروش عمران رنتر بخشی از بهای فروش کالا است که بابت عرضه کالا در سایت عمران رنتر، دریافت می گردد.نظر به اینکه درصد مذکور
طبق قرارداد حاضر و پیش از درج کالا در سایت عمران رنتر برای فروشنده تعیین گردیده است.ثبت، درج و یا قیمت گذاری کالا در سایت به منزله تایید
و پذیرش درصد مذکور توسط فروشنده است.عمران رنتر می تواند نسبت به وصول هزینه خدمات خود از محل مطالبات فروشنده اقدام نماید.
تبصره : 2مبنای قیمت کالا، قیمت واقعی موجود و قابل تهیه آن کالا در بازار و نمایندگیهای فروش می باشد و صاحبان کالا درصد تخفیف عمران رنتر را
نسبت به قیمت موجود کالا در بازار به شرح زیر تعیین می نمایند.
1.به صورت تخفیف عادی تا20 درصد
2.حراج به صورت اختیاری توسط فروشنده
3. تخفیف ویژه تا30 درصد
-2-5هزینه های مربوط به خدمات تبلیغاتی توسعه بازار، تولید محتوا و تصویربرداری برای کالا، هزینه های مرجوعی، همچنین جریمه ها ( براساس
ضوابط کاری عمران رنتر)(هزینه های جانبی مربوط به بیمه، حمل،گارانتی و سایر هزینه های مربوطه) به عهده فروشنده بوده و از فروشنده دریافت خواهد شد.

تبصره : 3فروشنده متعهد شد درج محصولات خود در عمران رنتر را بصورت پیوسته بررسی نماید و عمران رنتر هیچگونه مسئولیتی نسبت به ادعای عدم
آگاهی فروشنده از تغییرات نداشته و فروشنده ملزم به پذیرش مسئولیت نسبت به صحت و اعتبار درج مشخصات فنی، ابعاد، ظرفیت، تصاویر، دوره
گارانتی محصول و قیمت های درج شده در سایت عمران رنتر می باشد.
ماده : 6نحوه اجرای قرارداد
-1-6سفارشات خرید مشتری، با توجه به موجودی اعلام شده توسط فروشنده در سایت عمران رنتر منظور می گردد و فروشنده موظف است سفارشات
ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تعیین شده به آدرس خریدار و یا دفتر و انبار عمران رنتر ارسال نماید.
-2-6صدور فاکتور و صورتحساب خرید کالای مشتری توسط عمران رنتر انجام و فاکتور مربوطه به آدرس مشتری ارسال می گردد.
-3-6ارسال کالا و هزینه های ارسال آن از قبیل بسته بندی، بیمه، حمل و سایر هزینه های مربوطه ) پس از الصاق برچسب عمران رنتر روی هر جعبه
بعهده فروشنده می باشد و در صورتی که خدمات مذکور بنا به درخواست فروشنده از سوی عمران رنتر انجام شود، هزینه آن راسا و بدون نیاز به اطلاع و
اجازه فروشنده، توسط عمران رنتر کسر و برداشت خواهد گردید.
-4-6در صورت نیاز، کالا در انبار عمران رنتر به شکل امانی نگهداری می شود که در صورت نگهداری کالا در انبار، هزینه های مربوط به انبارداری طبق
توافق به عنوان بدهی فروشنده منظور خواهد شد ( البته عمران رنتر تعهدی نسبت به نگهداری کالاها به صورت امانی در انبار خود ندارد.)
-5-6قیمت کالاها با توجه به رعایت استانداردهای قیمت گذاری توسط و به مسئولیت فروشنده تعیین می شود.لذا مسئولیت پاسخگویی به مراجع
رسمی و اشخاص ثالث از جمله مشتری در خصوص قیمت تعیین شده و ارائه خدمات بعد از فروش بر عهده فروشنده است. به موجب این قرارداد،
فروشندگان به عنوان شرط ضمن عقد قرارداد، اعلام می نمایند که نسبت به فروش کالاهای خود بر روی سایت عمران رنتر، کلیه اختیارات را از خود سلب
و ساقط نمودند.
-6-6در صورت اشتباه فروشنده و اعلام قیمت به بهای پایین تر از قیمت واقعی در سایت عمران رنتر، و یا عدم اعلام تغییرات قیمت و مشخصات فنی وی
متعهد است کالا را با همان قیمت درج شده در سایت عمران رنتر تحویل مشتری نماید و در صورت استنکاف، مشمول جریمه و ضمانت اجرای مذکور در
ماده 7در خصوص عرضه کالای ناموجود می شود.در هر حال پاسخگویی به خریدار در مراجع رسمی به عهده فروشنده می باشد.
ماده : 7تعهدات و حقوق فروشنده
-1-7فروشنده موظف است همزمان با انعقاد این قراداد، شخصی را به عنوان نماینده خود جهت ارتباط و هماهنگی با عمران رنتر به صورت مکتوب معرفی
نماید.
-2-7فروشنده موظف است مشخصات فنی محصولات، ابعاد، ظرفیت، تصاویر، گارانتی و توضیحات لازم دیگر جهت معرفی کالا، نحوه خدمات پس از
فروش و سایر موارد را جهت درج در سایت عمران رنتر براساس رویه های عمران رنتر ارائه نماید.
-3-7فروشنده متعهد می شود کالاهای درخواست مشتری را بدون وقفه و در موعود مقرر ارسال نماید، در غیر این صورت عمران رنتر می تواند خسارات
ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات را از فروشنده مطالبه و از مطالبات وی کسر و برداشت نماید.علاوه بر این عمران رنتر بنا به تشخیص خود می تواند اقدام
به فسخ قرارداد نماید.

-4-7از انجا که طبق مقررات قانون تجارت الکترونیک فروشنده متعهد به رعایت مهلت 7روزه جهت انصراف مشتری و استرداد کالا می باشد، فروشنده
با پذیرش تعهدات ناشی از مقررات موصوف و سایر مقررات مربوطه به این نوع تجارت، متعهد می شود کالاهای مرجوعی را بپذیرد.
-5-7فروشنده متعهد می شود در صورت اعلام مشتری مبنی بر معیوب بودن کالا،پاسخگوی وی بوده و در صورت درخواست مشتری نسبت به جایگزین
کردن یا رفع نقص آن ظرف مدت 2روز کاری اقدام نماید.چنانکه فروشنده ظرف مدت مذکور اقدام لازم را انجام ندهد یا مشتری با پس دادن کالا تقاضای
استرداد وجه را دااشته باشد.عمران رنتر نسبت به عودت وجه به مشتری و کسر از حساب فروشنده اقدام می نماید.
-6-7فروشنده متعهد می شود که هیچ گونه کالای معیوب، تقلبی، قاچاق یا غیر استاندارد را جهت درج در سایت به عمران رنتر معرفی ننماید و نیز
تحویل مشتری ندهد.در غیر این صورت فروشنده موظف است علاوه بر اینکه معادل دو برابر بهای کالا را به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به عمران رنتر
پرداخت نماید.همچنین باید راسا پاسخگوی مسئولیتهای قضائی و قانونی به مشتری، خریدار و مراجع قانونی نیز باشد ( در صورت محکومیت عمران رنتر
در مراجع قضایی فروشنده متعهد به جبران خسارت عمران رنتر می باشد) و بدیهی است که در این صورت عمران رنتر می تواند نسبت به فسخ این قرارداد
اقدام نموده و فروشنده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
-7-7فروشنده تضمین می کند که تنوع، ظرفیت، قابلیتها، تعداد، ابعاد، قیمت، کیفیت، مشخصات فنی، تصویر، مدل، خدمات بعد از فروش و عملکرد
کالاها به ترتیب درج شده، در سایت مرجع و فروشگاهی عمران رنتر است و با اطلاعات انتشار یافته در مورد آن ها کاملا تطبیق دارد.کلیه کالاها باید در
بسته بندی استاندارد تحویل خریدار شود و کالاهای فروخته شده به هیچ عنوان نباید کالاهای دست دوم( غیر آکبند) باشند.
-8-7فروشنده متعهد می شود که نظر عمران رنتر را در مورد کاستی ها و نقایص کالا یا بسته بندی آنها پذیرفته و اقدامات لازم را در خصوص رفع نقص
و ارائه خدمات بعد از فروش موردنیاز مشتری را ظرف مدت 2روز کاری به عمل آورد. در صورت عدم رفع نقص، فروشنده متعهد به جبران خسارات
وارده به عمران رنتر و مشتری عمران رنتر و پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد و پاسخ گویی مسئولیتهای قضایی و قانونی مربوطه می باشد.
-9-7مسئولیت جبران خسارت : اگر در جریان تحویل، قبول، استفاده یا دسترسی به کالاها، خسارت مالی یا آسیب و جراحات شخصی ناشی از تقصیر
یا عدم مراقبت در تولید، بسته بندی با تحویل کالا رخ دهد.از جمله شامل استاندارد پایین معیوب یا مضر بودن اجزای تشکیل دهنده کالا یا هر گونه
قصور و تقصیر از ناحیه فروشنده ،فروشنده در مقابل عمران رنتر و نمایندگان وی و خریدار مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.
-10-7با توجه به اهمیت اطمینان خاطر کاربران نسبت به رقابتی بودن قیمت های محصولات در سایت عمران رنتر و درج تضمین بهترین قیمت در این
سایت ، فروشنده متعهد می شود حاشیه سود یا کمیسیون فروش و خدمات عمران رنتر را به گونه ای در نظر بگیرد که قیمت فروش هر محصول ( با
رعایت حق خدمات و کمیسیون فروش عمران رنتر) نسبت به هیچ یک از فروشگاههای آفلاین، آنلاین، نمایندگیها و…. بالاتر نبوده و حداقل با سایر مبادی
فروش کالای فروشنده برابر و قابل رقابت باشد و در غیر اینصورت فروشنده مکلف به جبران ضرر و زیان عمران رنتر طبق ماده 6-8خواهد بود.
در صورت استرداد کالا توسط مشتری به علت عیب، کاستی یا نقص کالا، فروشنده متعهد به اجرای صحیح تعهدات و جلب رضایت مشتری براساس نظر
عمران رنتر است.
-11-7فروشنده متعهد است صرفا کالاهای موجود در انبار را در سایت عمران رنتر اعلام نماید.معرفی کالاهای غیر موجود در سایت عمران رنتر به عنوان
کالای موجود ممنوع بوده و فروشنده مسئول جبران خسارت وارده به عمران رنتر و مشتری و پاسخگویی حقوقی و کیفری در مقابل مراجع قضایی خواهد
بود.در این حالت عمران رنتر بنا به تشخیص خود علاوه بر مطالبه خسارات مربوطه، رسما نسبت به قطع همکاری با فروشنده اقدام خواهد نمود.

ماده : 8تعهدات و حقوق عمران رنتر
-1-8عمران رنتر به عنوان توسعه دهنده بازار و واسطه فروش محصولات، همکاری لازم را با فروشنده در راستای عرضه کالاهای موضوع قرارداد (معرفی،
توصیف، تبلیغات، درج مشخصات فنی، ابعاد، ظرفیت و عکس گذاری) با اخذ هزینه های مربوط اقدام می نماید.
-2-8صدور فاکتور فروش برای خریدار با لحاظ کردن کلیه امور قانونی مربوطه به عهده عمران رنتر می باشد.
-3-8درج محصولات، تعیین جایگاه کالا، نحوه معرفی، شیوه نمایش و تبلیغ کالا پس از پرداخت یا تایید هزینه های مربوطه طبق لیست پیوست تعرفه
ها و هزینه های این قرارداد از طرف فروشنده ، بر عهده عمران رنتر خواهد بود.
-4-8عمران رنتر موظف است هر گونه تغییر اعلام شده در قیمت، مشخصات فنی، ابعاد و ویژگی های محصولات فروشنده را به سرعت همان روز و در
کمترین زمان در سایت اعمال نماید.
-5-8وجوه ناشی از فروش کالا، پس از کسر کمیسیون، هزینه ها و مطالبات قراردادی و تایید واحد مالی عمران رنتر طبق زمان بندی مشخص شده
بصورت ………………………………… به فروشنده پرداخت می شود.
-6-8درصدهای تخفیف و کمیسیون فروش عمران رنتر از طرف فروشنده به گونه ای تعیین خواهد گردید که فروش کالا با قیمت های کمتر از آنچه در
سایت فروشگاهی و تخصصی عمران رنتر درج گردیده است، در بازار آنلاین و آفلاین یا دیگر نمایندگیهای فروش قابل انجام نباشد و در صورت فروش هر
محصول در دیگر نمایندگیها یا فروشگاهها با قیمتهایی کمتر از قیمت خرید عمران رنتر، فروشنده مکلف به جبران 3برابر اختلاف قیمت کالا در بازار با
قیمت خرید عمران رنتر از فروشنده خواهد بود.
تبصره : 4هزینه ناشی از استرداد کالاهای معیوب یا ناقص توسط مشتری از مطالبات فروشنده کسر و توسط عمران رنتر برداشت خواهد شد.
ماده : 9موارد فسخ قرارداد
-1-9هر یک از طرفین می تواند در صورت انحلال یا ورشکستگی طرف مقابل قرارداد را فسخ و مراتب را اعلام نماید.
-2-9عمران رنتر می تواند در موارد زیر، بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف، ضمن قطع همکاری این قرارداد را فسخ
نماید. (فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارات از سوی عمران رنتر نمی باشد.)
-1-2-9در صورت نقص تعهدات فروشنده مذکور در قرارداد طبق ماده 7و عدم رفع آن ظرف مدت 10روز از تاریخ اخطار کتبی.
تبصره : 5در صورت فسخ یا خاتمه مدت قرارداد،کالاهای باقی مانده در انبار عمران رنتر در صورت تسویه حساب یا ارائه صورت حساب و رسید کتبی به
مشتری مسترد خواهد شد.چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ فسخ یا خاتمه مدت، فروشنده مطالبات عمران رنتر بابت خسارت، سایر مطالبات را تسویه
ننماید.عمران رنتر اختیار دارد کالای موجود در انبار را بدون نیاز به اعلام و اخذ رضایت از فروشنده به فروش رسانده و مطالبات خود را از محل وجوه
حاصل از فروش برداشت نماید.

ماده : 10قوه قاهره (فورس ماژور)
چنانچه به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، حریق و نظایر آن، ایفای تعهدات و یکی از طرفین غیرممکن گردد.قرارداد
به حالت تعلیق درآمده و اگر این وضعیت بیش از سه ماه ادامه یابد و طرفین در مورد آن توافقی ننمایند.هر طرف حق فسخ قراداد را خواهد داشت.

 

ماده 11: قوانین ارسال فایل:

مسئولیت انتشار کلیه فایل های قرار گرفته در سایت بر عهده ارسال کننده فایل می باشد و قبل از ارسال فایل موارد زیر را رعایت کنید

محتویات فایل بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد

عدم ارسال فایل هایی که نیاز به مجوز انتشار دارند.

عدم ارسال فایل هایی که متعلق به سایر افراد و بدون اجازه صاحب اثر باشد.

مسئولیت انتشار کلیه فایل های قرار گرفته در سایت بر عهده ارسال کننده آن می باشد و عمران رنتر هیچ مسئولیتی در قبال عواقب بعدی آن ندارد.

ارسال فایل های مخرب،توهین آمیز، دارای کپی رایت،مغایر با شئونات اخلاقی و اسلامی ، سیاسی و اطلاعات مربوط به اشخاص ممنوع می باشد.

ماده : 12مدارک و پیوست های قرارداد
این قرارداد در 12ماده، 5تبصره و در دو نسخه به امضای طرفین رسید که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می باشند.

 

فروشنده : شرکت …………………………………….
خانم / آقای ……………………………….

فروشگاه اینترنتی کالا، خدمات و آموزش عمران صنعت ساختمان

عمران رنتر، با تجربه تخصصی در حوزه عمران، صنعت، ساختمان و پایبندی به اصول، مشاوره تخصصی رایگان، پشتیبانی 24ساعته، خدمات پس از فروش، پرداخت در محل، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل‌بودن کالا همگام با فروشگاه‌های معتبر جهان، تلاش میکند تا به یکی از بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران تبدیل شود. عمران رنتر به شرکت های کوچک و متوسط کمک میکند تا کسب و کار خود را در مقیاس کشوری رشد دهند.به محض ورود به سایت عمران رنتر با دنیایی از کالا و خدمات رو به رو می‌شوید! هر آنچه که نیاز دارید و به ذهن شما خطور می‌کند در حوزه عمران، صنعت، ساختمان اینجا پیدا خواهید کرد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه عمران رنتر می باشد.

پشتیبانی
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
X