آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله

تومان

آيين‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله

مقایسه

توضیحات

آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله

هدف
هدف از تهیه این آیین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات با بهره گیری از آیین نامـه آشتو و حداکثر انطباق با ویرایش چهارم استاندارد ،آیین نامه 2800 جهت طرح و اجرای پل ها، اعـم ازپل های راه و راه آهن، در مقابل اثرهای ناشی از زلزله می باشد. با رعایت این آیین نامه انتظارمی رود پل های با اهمیت زیاد در برابر زلزله های خفیف* و متوسط*، با قابلیـت بهره برداری بدون وقفه و در برابـر زلزله های شـدید*، بـدون آسـیب عمـده سـازه ای قابـل استفاده باشند و پل های با اهمیت متوسط در برابـر زلزله های خفیف و متوسط،با حداقل خسارت سازه ای، قابل بهره برداری آتی بوده و در برابر زلزله های شدید بدون فـرو ریختن، ایستایی خود را حفظ نمایند.
ـ حدود کاربرد
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله برای طرح واجرای پل های فولادی، بتن مسلح، مختلط و بتن پیش تنیده  ( کتاب مهندسی پل ) به کار میرود.
*زلزله خفیف و متوسط یا زلزله سطح بهره برداری، زلزله ای است که احتمال وقوع آن در 50سـال بیـشتر از 99/5درصـد باشـد وزلزله شدید یا همان زلزله طرح ، زلزله ای است که احتمال وقوع آن در 50سال کمتر از 10درصد باشد. پل هایی که پایه های آنها با بتن بدون آرماتور یا با مصالح بنایی سـاخته مـی شـوند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.
-پل های آبرو مدفون
* در خاک معمولاً نیاز به محاسبه خاصی برای زلزله ندارند.
ـ ضوابط کلی
-پل ها باید در دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نیروهـای افقـی ناشـی از زلزلـه باشند و در هر یک از این دو امتداد بایستی نیروهای جانبی را به نحـوی مناسـب به شالوده ها انتقال دهند. این دو امتداد معمولاً محور طولی پل و محور عمود بـر آن انتخاب می شوند.

در مورد پل هـایی کـه در پـلان قوسـی شـکل انـد، یکـی از محورها را می توان راستای خطی که کوله ها را به هم متصل می کند، در نظر گرفت.
-در پل هایی که پایه های آنها در پلان نسبت به محور طـولی مـورب انـد، دو امتـداد عمود بر هم گفته شده در بند بالا را میتوان در راسـتای محـور پایـه هـا و عمود بر آن راستا در نظر گرفت.
-عرشه پل های راه و راه آهن معمولاً از مقاومت و صلبیت کافی برخوردارند، امـا بـه عنوان دیافراگم باید بتوانند نیروهـای ناشـی از زلزلـه را بـه نحـوی مطلـوب بـه تکیه گاه ها منتقل نمایند. ضوابط اتصال عرشه به پایه ها و کوله ها و نیز تکیه گاه هـا براساس ضوابط خاص طراحی فصل سوم انجام می گیرد.
-کوله های پل ها و دیوارهای حایل باید بتوانند فشار خاک اضافی ناشی از زلزلـه را بر طبق بند تحمل نمایند.

پل های آبرو مدفون به پل های آبرویی اطلاق میشود که حداقل 60سانتیمتر خاک روی آنها وجود دارد.

-در صورت لزوم طراحی پل در مجاورت گـسل هـای فعـال، زمین هـای متـشکل از خاک رس حساس و نیز زمین هایی که در اثر زلزله دچار روانگرایـی، نشـست زیـاد، زمین لغزش و یا سنگ ریزش گردد، مطالعات ژئوتکنیکی خـاص و تمهیـدات فنـی ویژه الزامی می باشد.
ـ گروه بندی پل ها بر حسب اهمیت
در این آیین نامه، پل ها از نظر اهمیت به دو گروه تقسیم می شوند:
پل های با اهمیت زیاد
این گروه شامل پل های زیر است :
الف ـ پل های آزادراه ها، بزرگراهها، راه های اصلی و فرعی درجـه یـک و پـل هـای شبکه اصلی و فرعی راه آهن کشور
ب ـ پل های راه های اتصالی به صنایع حیاتی کشور و تأسیسات مهم نظامی
پل های با اهمیت متوسط
این گروه شامل کلیه پلها به جز موارد پل های با اهمیت زیاد از قبیل پل های راه های فرعـی درجه دو و درجه سه روستایی می باشد.
ـ گروه بندی پل ها بر حسب شکل
در این آیین نامه، پل ها به لحاظ شکل به دو گروه زیر تقسیم می شوند :
پل های منظم
این گروه شامل پل هایی است که کلیه شرایط زیر را برآورده نمایند:
1-تعداد دهانه ها 6و یا کمتر باشد.
2-زاویه قوس پل در پلان مساوی یا کمتر از
° 90باشد.
3-در پل های متشکل از دهانه های ساده متوالی، زاویه قوس پل در پلان مساوی یـا کمتر از
° 20باشد.

4-نسبت طول دهانه های متوالی کمتر از 2باشد.
5-نسبت سختی پایه های متوالی میانی کمتر از 3باشد.
پل های نامنظم
این گروه شامل کلیه پلها به جز موارد پل های منظم، می باشد.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!