آیین نامه بتن آمریکا ACI

تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

دانلود تمامی استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI با بالاترین کیفیت (کل استانداردها )

 

مقایسه

توضیحات

آیین نامه بتن آمریکا ACI

دانلود رایگان تمامی آیین نامه بتن آمریکا

دانلود تمامی استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI با بالاترین کیفیت (کل استانداردها )

دانلود رایگان فایل ویرایش نهایی ACI-318-2019 . مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در فروشگاه عمران رنتر قرار داده شده است.

ACI 318-19 ویرایش 2019 (به انگلیسی) فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 628 صفحه بخشی از متن فایل: موسسه بتن آمریکا به انگلیسی: American Concrete Institute ) که به اختصار ACI گفته می‌شود یکی از معتبرترین موسسات علمی تکنیکی جهانی است. این مؤسسه در سال ۱۹۰۴ در آمریکا تأسیس شد و در حال حاضر یکصد و هفدهمین سال از عمر خود را سپری نموده‌ است. مؤسسه مذکور با هدف آموزش و یادگیری دانش مهندسی، تحقیقات علمی، پژوهش و توسعه استانداردهای طراحی و اجرای سازه‌های بتنی، بتنی مسلح، مواد و مصالح مربوطه در سطح جهان فعالیت می‌کند. که با مرور زمان با کوشش‌های علمی و آموزشی فراوان و مؤثر مورد توجه جوامع مهندسی عمران در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته‌است. هم‌اکنون مؤسسه بین‌المللی بتن آمریکا (ACI) بیش از ۱۰۸ شاخه در سراسر دنیا دارد و در راستای ترویج علم هر ماه اقدام به انتشار نشریات و خبرنامه‌ها و ژورنال‌های علمی پژوهشی گوناگون می‌نماید. همچنین هر ساله در آمریکا اقدام به برگزاری دو همایش سالیانه (بهاره، پاییزه)، مسابقات دانشجویی، کنفرانس‌های علمی بین‌المللی و میزگردهای منطقه‌ای در سطح جهان می‌نمایددر این فایل pdf ، ویرایش 2019 کد مذکور به زبان انگلیسی ، ارائه می گردد .

دانلود کتاب آیین نامه بتن آمریکا ACI ACI 318-19 SI Units – Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, 2019

آیین نامه بتن آمریکا ACI سال 2019 – واحدها متریک نمی باشد

The “Building Code Requirements for Structural Concrete” (“Code”) provides minimum requirements for the materials, design, and detailing of structural concrete buildings and, where applicable, nonbuilding structures. This Code was developed by an ANSI-approved consensus process and addresses structural systems, members, and connections, including cast-in-place, precast, shotcrete, plain, nonprestressed, prestressed, and composite construction. Among the subjects covered are: design and construction for strength, serviceability, and durability; load combinations, load factors, and strength reduction factors; structural analysis methods; deflection limits; mechanical and adhesive anchoring to concrete; development and splicing of reinforcement; construction document information; field inspection and testing; and methods to evaluate the strength of existing structures.

 

Preparation of Notation for Concrete

ACI 116R-00 Cement and Concrete Terminology

ACI 117-06 Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary

ACI 117-10 Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary

ACI 117-90 Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials

ACI 117M-10 Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary – Metric

ACI 117R-90 Commentary on Standard Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials

ACI 121R-04 Quality Management System for Concrete Construction

ACI 121R-08 Guide for Concrete Construction Quality Systems in Conformance with ISO 9001

ACI 122R-02 Guide to Thermal Properties of Concrete and Masonry Systems

ACI 124.2R-94 The Mercer Mile Buildings

ACI 126.3R-99 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database

ACI 126.3R-99 R08 Guide to Recommended Format for Concrete in Materials Property Database

ACI 201.1R-08 Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service

ACI 201.1R-92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete in Service

ACI 201.1R-92 Guide for Making a Condition Survey of Concrete

ACI 201.2R-01 Guide to Durable Concrete

ACI 201.2R-08 Guide to Durable Concrete

ACI 207.1R-05 Guide to Mass Concrete

ACI 207.1R-05 R12 Guide to Mass Concrete

ACI 207.1R-96 Mass Concrete

ACI 207.2R-07 Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concrete
ACI 207.3R-94 Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions

ACI 207.3R-94 R08 Practices for Evaluation of Concrete in Existing Massive Structures for Service Conditions

ACI 207.4R-05 R12 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete

ACI 207.4R-93 Cooling and Insulating Systems for Mass Concrete

ACI 207.5R-11 Report on Roller-Compacted Mass Concrete

ACI 207.5R-99 Roller-Compacted Mass Concrete

ACI 209.1R-05 Report on Factors Affecting Shrinkage and Creep

ACI 209.2R-08 Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete

ACI 209R-92 R08 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures

ACI 209R-92 R97 Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures

ACI 210.1R-94 Compendium of Case Histories on Repair of Erosion-Damaged Concrete in Hydraulic Structures

ACI 210R-93 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures

ACI 210R-93 R08 Erosion of Concrete in Hydraulic Structures

ACI 211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavyweight, and Mass Concrete

ACI 211.2-98 R04 Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete

ACI 211.3R-02 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete

ACI 211.3R-02 R09 Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete

ACI 211.4R-08 Guide – Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement & Other Cementitious Mat

ACI 211.4R-93 Guide – Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland Cement & Fly Ash

ACI 211.5R-01 Guide for Submittal of Concrete Proportions

ACI 211.5R-01 R09 Guide for Submittal of Concrete Proportions

ACI 212.3R-10 – Report on Chemical Admixtures for Concrete

ACI 212.3R-91 Chemical Admixtures for Concrete

ACI 212.4R-93 R98 Guide for the Use of High-Range Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete

ACI 213R-03 Guide for Structural Lightweight-Aggregate Concrete

ACI 214.4R-03 Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results

ACI 214R-02 Evaluation of Strength Test Results of Concrete

ACI 214R-11 Guide to Evaluation of Strength Test Results of Concrete

ACI 215R-74 Considerations for Design of Concrete Structures Subjected to Fatigue Loading

ACI 216.1-07 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies

ACI 216.1M-07 Code Requirements for Determining Fire Resistance of Concrete and Masonry Construction Assemblies – Metric

ACI 216R-89 Guide for Determining the Fire ÔÇÖ Endurance of Concrete Elements

ACI 221.1R-98 R08 Report on Alkali-Aggregate Reactivity

ACI 221R-96 R01 Guide for Use of Normal Weight and Heavyweight Aggregates in Concrete

ACI 222.1-96 Pr. STM – Water-Soluble Chloride Avail. – Cor. of Embedded Steel in Mortar & Concrete Using Soxhlet

ACI 222.2R-01 Corrosion of Prestressing Steels

ACI 222.3R-03 Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures

ACI 222.3R-11 Guide to Design and Construction Practices to Mitigate Corrosion of Reinforcement in Concrete Structures

ACI 222R-01 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion

ACI 222R-01 R10 Protection of Metals in Concrete Against Corrosion

ACI 223-98 Standard Practice for the Use of Shrinkage- Compensating Concrete

ACI 223R-10 Guide for the Use of Shrinkage-Compensating Concrete

ACI 224, Plastic Shrinkage Plastic Shrinkage – Cracking Evaluation and Repair presentation

ACI 224.1R-07 Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures

ACI 224.2R-92 Cracking of Concrete Members in Direct Tension

ACI 224.3R-95 R01 Joints in Concrete Construction

ACI 224R-01 Control of Cracking in Concrete Structures f224R(01)Chap3

ACI 224R-01 R08 Control of Cracking in Concrete Structures

ACI 225R-99 Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements

ACI 228.1R-03 In-Place Methods to Estimate Concrete Strength

ACI 228.2R-13 Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures

ACI 228.2R-98 R04 Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures

ACI 229R-99 Controlled Low-Strength Materials

ACI 230.1R-09 Report on Soil Cement

ACI 231R-10 Report on Early-Age Cracking; Causes, Measurement and Mitigation

ACI 232.1R-00 Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete

ACI 232.1R-12 Report on the Use of Raw or Processed Natural Pozzolans in Concrete

ACI 232.2R-96 R02 Use of Fly Ash in Concrete

ACI 233R-03 R11 Slag Cement in Concrete and Mortar

ACI 233R-03 Slag Cement in Concrete and Mortar

ACI 234R-06 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete

ACI 234R-06 R12 Guide for the Use of Silica Fume in Concrete

ACI 237R-07 Self-Consolidating Concrete

ACI 238.1R-08 Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete

ACI 301, Specifications for Structural Concrete for Buildings -Summary

ACI 301, The New ACI 301 ÔÇ£Specifications for Structural ConcreteÔÇØ The 2010 edition includes major additions

ACI 301-05 errata 2008

ACI 301-10 errata 2012

ACI 301-10 Specifications for Structural Concrete

ACI 301-99 Specifications for Structural Concrete

ACI 301M-05 Specifications for Structural Concrete – Metric

ACI 301M-10 errata 2012

ACI 301M-10 Specifications for Structural Concrete – Metric

ACI 301M-99 Specifications for Structural Concrete – Metric

ACI 302.1R-04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction f302.1(04)Chap3

ACI 302.1R-04 Guide for Concrete Floor and Slab Construction

ACI 302.2R-06 Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring Materials

ACI 303.1-97 Standard Specification for Cast-In-Place Architectural Concrete

ACI 303R-12 Guide to Cast-in-Place Architectural Concrete Practice

ACI 304.1R-92 R97 Guide for the Use of Preplaced Aggregate Concrete for Structural and Mass Concrete Applications

ACI 304.2R-96 R08 Placing Concrete by Pumping Methods

ACI 304.3R-96 Heavyweight Concrete- Measuring, Mixing, Transporting, and Placing

ACI 304.5R-91 R97 Batching, Mixing, and Job Control of Lightweight Concrete

ACI 304.6R-09 Guide for Use of Volumetric-Measuring and Continuous-Mixing Concrete Equipment

ACI 304R-00 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete

ACI 304R-00 R09 Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete

ACI 305.1-06 Specification for Hot Weather Concreting

ACI 305R-10 Guide to Hot Weather Concreting

ACI 305R-99 Hot Weather Concreting

ACI 306.1-90 R02 Standard Specification for Cold Weather Concreting

ACI 306R-10 Guide to Cold Weather Concreting

ACI 306R-88 R02 Cold Weather Concreting

ACI 307-08 Code Requirements for Reinforced Concrete Chimneys and Commentary

ACI 307-98 Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys

ACI 307R-98 Commentary on Design and Construction of Reinforced Concrete Chimneys

ACI 308.1-98 Standard Specification for Curing Concrete

ACI 308R-01 Guide to Curing Concrete

ACI 308R-01 R08 Guide to Curing Concrete

ACI 309.1R-08 Report on Behavior of Fresh Concrete During Vibration

ACI 309.2R-98 Identification and Control of Visible Effects of Consolidation on Formed Concrete Surfaces

ACI 309.3R-92 R97 Guide to Consolidation of Concrete in Congested Areas

ACI 309.5R-00 Compaction of Roller-Compacted Concrete

ACI 309R-96 Guide for Consolidation of Concrete

ACI 311.1R-07 – SYNOPSIS only ACI Manual of Concrete Inspection (SP-2) Tenth Edition

ACI 311.1R-07 SP-2(07) Manual of concrete inspection Reported by ACI Committee 311 SP-2(07)

ACI 311.1R-99 ACI Manual of Concrete Inspection Ninth Edition – Summary Page Only

ACI 311.4R-00 Guide for Concrete Inspection

ACI 311.4R-05 Guide for Concrete Inspection

ACI 311.5-04 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete

ACI 311.5R-02 Guide for Concrete Plant Inspection and Testing of Ready-Mixed Concrete

ACI 311.6-09 Specification for Ready Mixed Concrete Testing Services

ACI 311.6M-09 Specification for Ready Mixed Concrete Testing Services – Metric

ACI 311-07 SP-2(07) – Manual of Concrete Inspection contents

ACI 313-97 Standard Practice for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials

ACI 313R-97 Commentary on SP for Design and Construction of Concrete Silos and Stacking Tubes for Storing Granular Materials

ACI 314R-11 Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings

ACI 315-99 Details and Detailing of Concrete Reinforcement

ACI 318.2-14 Buildings Code Requirements for concrete thin Shells and Commentary

ACI 318-02 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI
318-02) and Commentary (ACI 318R-02) & PCA NotesACI 318-02 Building
Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-02) and Commentary
(ACI 318R-02)

ACI 318-02 Errata – 1st and 2nd printings Sept. 2009

ACI 318-02 Errata – Building Code Requirements for Structural Concrete
and Commentary Reported by ACI Committee 318ACI 318-05 ACI 318R-05
Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and
Commentary (ACI 318R-05)

ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05)

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary copy

ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-08) and Commentary

ACI 318-08, Appendix D IBC 2006 Section 1912 – Anchorage to Concrete

ACI 318-08, Seismic Requirements-Slides Presentation by L E Garcia

ACI 318-11 Building Code Requirements for Structural Concrete & Commentary – FPS Units

ACI 318-14 & 318R-14 Building Code Requirements for Structural Concrete & Commentary

ACI 318-14 Building Code Req. for Structural Concrete – Commentary on Building Code Req. for Structural Concrete

ACI 318-14 espan¦âol – Comentario a Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural

ACI 318-14, 318R-14 Building Code Req. for Structural Concrete,
Commentary on Building Code Req. for Structural ConcreteACI 318M-02,
318RM-02 Building Code Requirements for Structural Concrete and
Commentary – Metric

ACI 318M-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-08) and Commentary – Metric

ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-11) and Commentary – Metric

ACI 318S-11 Spanish

ACI 325.3R-85 Guide for Design of Foundations and Shoulders for Concrete Pavements

ACI 325.6R-88 R97 Texturing Concrete Pavements

ACI 325.10R-95 – Report on Roller-Compacted Concrete Pavements

ACI 325.10R-95 R01 Report on Roller-Compacted Concrete Pavements

ACI 325.11R-01 Accelerated Techniques for Concrete Paving

ACI 325.12R-02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads

ACI 325.12R-02 R13 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads

ACI 325.13R-06 Concrete Overlays for Pavement Rehabilitation

ACI 330.1-03 Specification for Unreinforced Concrete Parking Lots

ACI 330R-08 Guide for the Design and Construction of Concrete Parking Lots

ACI 332.1R-06 Guide to Residential Concrete Construction

ACI 332-08 Code Requirements for Residential Concrete and Commentary

ACI 332-10 Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

ACI 332M-08 Code Requirements for Residential Concrete and Commentary – Metric

ACI 332M-10 Residential Code Requirements for Structural Concrete and Commentary – Metric

ACI 332R-84 R99 Guide to Residential Cast-in-Place Concrete Construction

ACI 334.1R-92 R02 Concrete Shell Structures Practice and Commentary

ACI 334.3R-05 Construction of Concrete Shells Using Inflated Forms

ACI 336.1-01 Specification for the Construction of Drilled Piers

ACI 336.2R-88 R02 Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats

ACI 336.3R-93 R98 Design and Construction of Drilled Piers

ACI 341.2R-97 R03 Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems

ACI 341.3R-07 Seismic Evaluation and Retrofit Techniques for Concrete Bridges

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین نامه بتن آمریکا ACI”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!