آیین نامه ۲۸۰۰

تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

آیین نامه ۲۸۰۰

مقایسه

توضیحات

آیین نامه ۲۸۰۰

تاریخچه آیین نامه ۲۸۰۰ :

کشور پهناور ایران در یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمربند زلزله آلپ – هیمالیا قرار دارد. وجود گسل‌های فرواوان در سراسر پوسته ایران و وقوع مکرر زلزله های ویرانگر در طول تاریخ واقعیتی است که خواه نا خواه باید آن را به عنوان یک تهدید بالقوه باور داشت و برای مقابله با آن چاره اندیشی نمود. خوشبختانه امروزه با بهره‌مندی از پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه مهندسی زلزله و زلزله شناسی می توان با ساخت و ساز ایمن مخاطرات ناشی از زلزله را به حداقل ممکن رسانید. تهیه و تدوین آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران) یکی از اقدام‌های شایسته‌ای است که توسط مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و با همکاری محققین و متخصصین ذیربط، در همین راستا صورت گرفته است. نقش مؤثر و سازنده این آیین نامه در ترویج ساخت و ساز ایمن در کشور بر کسی پوشیده نیست. تدوین این آیین موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور و در عین حال، تلاش برای اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بوده است.
امید است  تلاش و پشتکاری که در تهیه و بازنگری استاندارد 2800 ایران صورت می‌گیرد، با توجه و اهتمام جدی در به کار بستن آن و به کارگیری نظام اجرایی و نظارت کارآمد در ساخت و ساز کشور به ثمر نشیند و شاهد تکرار مصایب و خسارات غیر قابل جبران، مانند زلزله بم و زرند نباشیم.

اولین آیین نامه زلزله ایران در سال ۱۳۴۱ و پس از زلزله ۷٫۲ ریشتری بوئین زهرا تهیه شد . این آیین نامه تحت عنوان (آیین نامه موقت حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله) توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد . در این آیین نامه ساخت ساختمان های بیش از سه طبقه و یا بلند تر از ۱۱ متر ، تنها با اسکلت فولادی یا بتنی مجاز است . اولین آیین نامه زلزله ایران شامل دو فصل زیر بود :

 • ساختمان های با مصالح بنایی
 • طراحی و محاسبه ساختمان ها در برابر زلزله

آیین نامه ۲۸۰۰ سه مرتبه در سال های ۱۳۶۹ ، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۹ مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش گردید . با توجه به بازخورد های اجرایی آیین نامه ۲۸۰۰ و آخرین دستاورد های علمی تحقیقاتی ، برنامه بازنگری آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ، برای ویرایش چهارم در دستور کار قرار گرفت . که در زیر به رئوس این بازنگری اشاره می کنیم .

رئوس برنامه بازنگری ویرایش چهارم :

 • بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده داخلی و جمع آوری مطالب آنها
 • جمع آوری دیدگاه های اعضای کمیته اجرایی و کمیته دائمی
 • تهیه پیش نویس ویرایش چهارم آیین نامه توسط کمیته هماهنگی
 • نظرخواهی از استادان ، محققان و جامعه مهندسی کشور در خصوص پیش نویس
 • اعمال نظریات اصلاحی در صورت نیاز
 • طرح پیش نویس تهیه شده در کمیته ملی استاندارد برای تصویب
 • طرح پیش نویس تهیه شده در کمیته دائمی برای تصویب
 • طرح پیش نویس تهیه شده در سایر مراجع قانونی برای تصویب

آخرین تغییرات آیین نامه ۲۸۰۰ در ویرایش چهارم :

 • توجه به سادگی و گویایی ضوابط استاندارد
 • به روزرسانی پهنه بندی خطرنسبی زلزله
 • اصلاح طیف پاسخ طراحی
 • اصلاح طبقه بندی نوع زمین
 • اصلاح ضوابط مربوط به مسائل ناپایداری های زمین
 • ارائه ضوابط لرزه ای برای طراحی شالوده ها
 • ارائه روش های ساده شده تحلیل برای سازه های دارای هندسه ساده در کنار تدقیق روشهای فعلی
 • معرفی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی به عنوان یکی از روش های تحلیل
 • اصلاح و بروزرسانی جدول ضریب رفتار
 • معرفی سیستم های جدید باربر لرزه ای
 • اصلاح ضوابط مربوط به زمان تناوب
 • اصلاح ضوابط مربوط به دیافراگم ها و المان های جمع کننده نیرو
 • توجه به وضعیت لرزه خیزی و اهمیت ساختمان ها در طبقه بندی آنها
 • ارائه ضوابط لرزه ای برای اعضای غیر سازه ای نظیر اجزای معماری ، مکانیکی و الکتریکی
 • ارائه ضوابط تکمیلی طرح لرزه ای برای سازه های غیرساختمانی
 • ارائه ضوابط برای اندرکنش سازه و خاک در طراحی لرزه ای
 • اصلاح ضوابط مربوط به ساختمان های بنایی
 • بررسی و اصلاح ضوابط مربوط به اتصالات گیردار تیر I شکل به ستون جعبه ای

فصل اول: کلیات
1-1 هدف
1-2 زلزله‌های مبنای طراحی
1-3 حدود کاربرد
1-4 ملاحظات معماری
1-5 ملاحظات کلی سازه‌ای
1-6 گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمیت
1-7 گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب نظم کالبدی
1-8 گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب سیستم سازه‌ای

فصل دوم: حرکت زمین

2-1 تعریف
2-2 نسبت شتاب مبنای طرح، A
2-3 تعیین ضریب بازتاب ساختمان، B
2-4 طبقه‌بندی نوع زمین
2-5 حرکت زمین
طیف طرح استاندارد
طیف طرح ویژه ساختگاه
تاریخچه زمانی شتاب، شتاب‌نگاشت

فصل سوم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی
3-1 ملاحظات کلی
3-2 روش‌های تحلیل سازه
روش‌های تحلیل خطی
روش‌های تحلیل غیرخطی
3-3  روش تحلیل استاتیکی معادل
نیروی برشی پایه،Vu
ترازپایه
ضریب نامعینی سازه، ρ
زمان تناوب اصلی نوسان، T
ضریب اهمیت ساختمان، I
ضریب رفتار ساختمان، R_u
ترکیب سیستم‌ها در پلان
ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان
‌‌محاسبه ساختمان در برابر واژگونی
نیروی قائم ناشی از زلزله
ضریب اضافه مقاومت، Ω_0
اثر اندرکنش خاک و سازه
3-4 روش‌های تحلیل دینامیکی خطی
روش تحلیل طیفی
روش تحلیل تاریخچه زمانی
3-5 تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
3-6  اثر Δ- P
3-7 مشخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده
3-8 دیافراگم‌ها و جمع‌کننده‌ها
3-9 افزایش بار جانبی در اعضای خاص
3-10 طراحی اجزای سازه‌ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند
3-11 کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری
3-12 ترکیب نیروی زلزله با سایر بارها
3-13 روش ساده‌شده تحلیل و طراحی

فصل چهارم: ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای
4-1 کلیات
4-2 نیروی زلزله
4-3 تغییر مکان جانبی
4-4 مهار اجزای غیرسازه‌ای
4-5 ضوابط خاص اجزای معماری
4-6 ضوابط خاص اجزای مکانیکی و برقی

فصل پنجم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی
5-1 کلیات
5-2 ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی مشابه ساختمان‌ها
5-3 ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر زمین
5-4 ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر سازه‌های دیگر
5-5 ضوابط خاص طراحی سازه‌های غیرساختمانی

فصل ششم: الزامات ژئوتکنیکی
6-1 شناسایی نوع زمین
6-2 ناپایداری‌های زمین ناشی از زلزله
روانگرایی
زمین لغزش
فرونشست
گسلش
6-3 بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی
6-4 دیوار نگهبان خاک

فصل هفتم: ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلافدار
7-1 تعریف
7-2 هندسه ساختمان
7-3 باز شو (در –پنجره –گنجه)
7-4  مصالح
7-5 انواع دیوار مصالح بنایی
7-6 کلاف‌بندی
7-7 سقف
7-8 نماسازی
7-9 خرپشته
پیوست 1: درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران
پیوست 2: راهنمای انجام تحلیل غیرخطی
1- کلیات
2- مشخصات غیرخطی اعضای سازه
3-تحلیل استاتیکی غیرخطی
4- تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
پیوست 3: اثر Δ- P
1- کلیات، تعاریف و مفاهیم
2- محاسبه تغییر مکان نسبی و نیروی برشی معادل طبقه
3- روش استفاده از برنامه کامپیوتری
پیوست 4: دیافراگم‌ها
1- تعریف و عملکرد
2- انواع دیافراگم‌ها از نظر جنس و سیستم ساختمانی
3- انواع دیافراگم‌ها از نظر صلبیت و انعطاف‌پذیری
4- تغییر شکل دیافراگم‌ها
5- نکاتی درباره تحلیل دیافراگم‌ها
6- نکاتی درباره طراحی دیافراگم‌ها
پیوست 5: اندرکنش خاک و سازه
1- کلیات
2- روش تحلیل استاتیکی معادل

3- روش تحلیل دینامیکی طیفی

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین نامه ۲۸۰۰”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
 • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
 • آدرس: تهران
 • هنوز امتیازی داده نشده است!