دانلود رایگان فهرست بها

تومان

رمز فایل www.omranrenter.com

فهرست بها سال 1399 اکسل و pdf

فهرست بها سال 1400 pdf

فهرست بها اکسل 1400

مقایسه

توضیحات

دانلود رایگان فهرست بها

فهرست بها چیست؟

دانلود رایگان فهرست بها سال 1400 – دانلود فایل اکسل فهرست بها 1400 – دانلود فایل pdf فهرست بهای سال 1400 – دانلود فهرست بها سال 1400 با فرمت اکسل

فهرست بها (انگلیسی: List price‎) فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی می‌باشد. برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافیست حجم‌های مربوط به آن پروژه را، در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قیمت پروژه، بر اساس فهرست بهای آن سال، خواهد بود.

پایه انجام معامله در انجام طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می شود و مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می گردد.

در واقع فهرست بها به معنی مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) تعیین خواهد شد.

مستند به بند ۳-۲-۱ دستورالعمل شماره ۷۱۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده از قیمت‌های پایه که برای آن‌ها از طرف سازمان فهرست بها‌ تهیه شده الزامی است. به عبارتی از نظر حقوقی قیمت هرگونه فعالیت از موضوع مورد بحث در قرارداد در هر معامله ای می بایست ثابت باشد چنانچه خلاف این قضیه رخ دهد معامله باطل خواهد شد.

با توجه به اینکه مبلغ هر قرارداد از جمع حاصل ضرب قیمت هر قلم در مقدارش طبق پیمان محاسبه خواهد شد بدین ترتیب با تغییر حجم مصالح یا خدمات قابل ارائه، مبلغ قرارداد نیز تغییر خواهد کرد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرایط قراردادی حاکم در هر پروژه ای می تواند مبلغ قرارداد را ثابت نگه دارد و تبعیت مبلغ قرارداد از تغییر احجام در محدودیت های خاصی صورت خواهد گرفت.

مبنای تعیین فهرست بها

بهای واحد انجام کارهای عمرانی موجود در فهرست بها با توجه به میزان تورم، تغییر نرخ مصالح، دستمزد کارگران و هزینه ی ماشین آلات هر ساله تغییر خواهد کرد.

در اغلب موارد جهت تهیه فهرست بهای سالانه از قیمت های سه ماهه ی چهارم سال قبل استفاده خواهد شد که اصطلاحاً به این سه ماهه مبنا گفته می شود.

بدین ترتیب پس از انتشار اولین سری از فهارس بها و ابلاغ به سازمان ها و دستگاه های اجرایی، این سازمان ها موظفند تا اجرای عملیات خود را مطابق با این فهرست بها برآورد نمایند.

شایان ذکر است در برآورد بهای هر واحد از قیمت های عرف بازارِ منطبق بر گزارشاتِ مرکز آمار، استفاده خواهد شد.طبق تعریف، قیمت واحد مندرج در فهرست بها متوسط قیمت تمام شده در هر کار است و کلیه عملیات لازم برای انجام کار را در بر می‌گیرد. این هزینه ها شامل تهیه و حمل مصالح به کارگاه، ابزار کار، ماشین آلات، نیروی انسانی و … است.

چنانچه شرح قیمتها برای هر یک از موارد روشن نباشد، موضوع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعلام و نظر آن سازمان در این خصوص، ملاک قرار خواهد گرفت. توجه نمایید که قیمت‌های واحد فهرست بها تعیین کننده مشخصات و چگونگی انجام کار نیستند.

برخی از رشته های فهارس بها:

 • انتقال آب
 • ساخت و ترمیم قنات
 • ابنیه
 • آبیاری و زهکشی
 • آبیاری تحت فشار
 • تاسیسات برقی
 • راه، راه آهن و باند فرودگاه
 • راهداری
 • شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
 • توزیع آب
 • تاسیسات مکانیکی
 • سدسازی

عموما ساختار هر فهرست بها شامل موارد زیر می باشد:

دستور العمل کاربرد:

دستورات کلی در رابطه با نحوه برآورد عملیات اجرایی بر مبنای فهرست بها و شیوه پرداخت را دستورالعمل کاربرد می نامند که شامل برخی تعاریف اولیه از قبیل آیتم، آیتم ستاره دار، تقسیم بندی و نحوه شماره گزاری هر آیتم، محدودیت های درصدی انواع مختلف آیتم های فهرست بها در مناقصات و … آورده شده است.

کلیات:

توضیح در رابطه با فصول فهرست بها دانلود فهرست بهای سال 1400 ، مواد و مصالح مصرفی در هر آیتم، چگونگی پرداخت هزینه های حمل مصالح، مشخصات فنی، نحوه تنظیم صورت جلسات و نحوه پرداخت برای مصالح پای کار در کلیات فهرست بها ارائه می شود.

مقدمه هر فصل:

نحوه انجام عملیات، معیار انتخاب هر آیتم، اضافه بها و چگونگی پرداخت و هم چنین مدارک و مستندات مورد نیاز عموماً در آغاز هر فصل از فهرست بها به عنوان مقدمه ارائه خواهد شد.

ردیف فهرست بها:

جداولی که به شرح هر آیتم کاری و بهای واحد مربوط به آن را می پردازد بخش اصلی فهرست بها را تشکیل خواهد داد. شماره منحصر به فرد هر آیتمی در این جدول را شماره ردیف فهرست بها می نامند. این ردیف ها شامل ستون های شرح، واحد و بهای واحد می باشد.

شماره ردیف های فهرست بها از ۶ رقم تشکیل شده که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم دوم به شماره گروه یا زیرفصل و دو رقم سوم به شماره ردیف اختصاص داده شده است.

پیوست ها:

مصالح پای کار:

طبق قانون پیمانکار حق استفاده از مصالح پای کار را به جز آنچه که در اسناد و مشخصات قید شده، ندارد. در جدول مصالح پای کار، شماره ردیف، شرح، واحد و بهای واحد آورده شده است. به هنگام تهیه صورت وضعیت‌های موقت، مقدار مصالح پای کار، اندازه‌گیری و با استفاده از این جدول، بهای کل مصالح پای کار موجود، محاسبه خواهد شد.

طبق تعریف فهرست بها، ۷۰ درصد بهای کل مصالح پای کار پرداخت می‌شود. کل هزینه حمل این مصالح بدون ضریب ۷۰ درصد، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی پیمانکار، نیز در محاسبه بهای کل مصالح پای کار به آن اضافه خواهد شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که جدول مصالح پای کار تنها برای محاسبه بهای مصالح پای کار در صورت وضعیت‌های موقت در نظرگرفته شده است و استفاده از آن در جای دیگری مجاز نخواهد بود.

بدین ترتیب در آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای کاری باشد.

ضریب طبقات:

با توجه به اینکه کار در هر یک از طبقات دارای مشکلات منحصر به خود است بنابراین معیار قیمت های فهرست بها، انجام کار در طبقه همکف و یا زیر همکف در نظر گرفته شده است.

چنانچه کار در طبقات بالای همکف و یا پایین تر از زیر همکف انجام شود ضریب طبقات تا ۰/۴ اعشار برای هزینه حمل مصالح و سختی اجرای کار طبقات محاسبه و در مبلغ کل برآورد، ضرب خواهد شد.

شرح اقلام هزینه های بالاسری:

 • هزینه های بالاسری عمومی:که اغلب به هزینه های دفتر مرکزی مربوط می شود.
 • هزینه های بالاسری کار: که به هزینه های کارگاه مربوط می شود.

موارد صورت جلسه در فهرست بها:

 • نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صور تجلسه.
 • ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورت جلسه.
 • ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
 • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

صورت جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ابلاغ شود.

صورت جلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نخواهد بود. ابلاغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستندسازی مدارک و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسوولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نخواهد کاست.

تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسئولیت و تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

لازم به ذکر است هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده ( در ارتباط با موضوع صورت جلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورت جلسه مجاز نخواهد بود.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه امکان کنترل و مدیریت کلیه امور مربوط به معاملات و ثبت قرارداد را دارا می باشد.

قابلیت تعیین نوع (پایه یا خاص)، سال و رشته ی فهرست بهای مورد استفاده در هنگام ثبت درخواست های پیمانکاری تنها یکی از ویژگی های این نرم افزار در زمینه کنترل و رسیدگی به امور قراردادهاست.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان فهرست بها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
 • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
 • آدرس: تهران
 • هنوز امتیازی داده نشده است!