راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات

تومان

راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه مخابرات

مقایسه

توضیحات

راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات

اهداف
هدف از ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفههای آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان افراد، دارایی های آنها و محیط زیست می باشد.

اهداف اصلی تهیه این راهنما عبارتند از:
1.تعریف و تعیین الزامات کلی ارزیابی آسیب پذیری لرزهای سامانه مخابرات موجود که به صورت یکنواخت و هماهنگ در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2.معرفی راهکارهای بهسازی لرزهای مؤلفه های سامانه مخابرات و مدیریت کاهش خطر و شرایط اضطراری و بحرانی احتمالی
دامنه کاربرد
مطالب این راهنما برای کلیه مؤلفه های شریان حیاتی مخابرات قابل استفاده است. محتویات این راهنما زمینه ارتقای سطح دانش مهندسی در بحث ایمنی لرزه ای را فراهم می آورد، لیکن مسئولیت تفسیر صحیح و به کار بردن مفاد این راهنما بعهده کاربر می باشد. مفاد این راهنما در طول زمان مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد و استفاده کنندگان باید آخرین نسخه به روز شده آن را بکار گیرند.
ارزیابی ایمنی در برابر سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی و ملاحظات مربوط به آنها در چارچوب این راهنما نبوده و در صورت نیاز می باید به صورت تکمیلی بررسی شوند. الزامات این راهنما برای تأسیسات دائم و موقت یکسان می باشد.
مؤلفه های هدف
مؤلفه های هدف در این راهنما به دو قسمت اساسی تقسیم می شوند:
1.مؤلفه های ایستگاهی شامل ساختمان ها، سازه های غیر ساختمانی، تجهیزات و اجزای غیر سازه ای.
2.مؤلفه های خطی خطوط اصلی مخابرات و شبکه ای توزیع شهری مخابرات
مؤلفه هایی که از سامانه مخابرات در این راهنما برای ارزیابی و بهسازی لرزهای مورد بررسی قرار گرفته اند در جدول 1-1 داده شده اند:

از آنجا که کلیه تجهیزات مخابراتی عمدتاً در داخل ساختمانهای مخابراتی مراکز مخابراتی نصب میگردند؛ لذا مقاومت این ساختمان ها در برابر زلزله در درجه اول اهمیت قرار دارد و در صورت تحقق این مهم بررسی آسیب پذیری و بهسازی دیگر تأسیسات و تجهیزات مخابراتی میتواند قابل طرح باشد. مؤلفه مهم دیگر در سامانه مخابرات سامانه تأمین برق تجهیزات است. برای حصول عملکرد تجهیزات مخابراتی باید برق مورد نیاز آنها از شبکه برق و منبع پشتیبان تأمین شود.
مقررات مرتبط
آیین نامه ها و استانداردها مرتبط با این راهنما عبارتند از:
1.ویرایش سوم استاندارد 2800ایران، طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، وزارت مسکن و شهرسازی
2.دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،360معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
3.دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها، نشریه شماره ،364معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
4.شرح خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، نشریه شماره ،251معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
5.دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود، وزارت مسکن و شهرسازی.
6.دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تأسیسات پست های برق، نشریه شماره ،513معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
7.مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان ، وزارت مسکن و شهرسازی.
استفاده از سایر راهنماها یا معیارها که ممکن است در پروژه های خاص مورد نیاز باشد، به شرطی که تطابق کلی با مفاهیم این راهنما داشته باشد و معیارهای حداقل آنرا برآورده نماید، بلامانع است.

در فصل دوم راهنما روند کلی ارزیابی لرزه ای سامانه مخابرات ارائه شده است. این روند مطالعات ارزیابی لرزه ای را در دو بخش کلی پیش ارزیابی و ارزیابی تعریف نموده که روش پیش ارزیابی در این فصل و روش های ارزیابی در فصل سوم ارائه می شوند. روش پیش ارزیابی لرزه ای برای پیش بینی آسیب پذیری لرزه ای کلی مؤلفه ها ارائه شده و با استفاده از آن غربال کردن اولیه مؤلفه های آسیب پذیر انجام می گردد. همچنین با توجه به انواع درخواستهای ارزیابی بر اساس اهداف کارفرما، میتوان سطح کلی مطالعات و نوع خروجی ها را مشخص نمود.
برای انجام پیش ارزیابی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد در فصل دوم معرفی شده و بر اساس آن شاخص سطح ارزیابی تعیین و سطح ارزیابی انتخاب میشود. در ادامه این فصل بر اساس سطوح انتخاب شده سرفصل های پیشنهادی برای برنامه ریزی مطالعات ارزیابی و نیز مراحل ادامه مطالعات پس از اتمام پیش ارزیابی جهت تهیه شرح خدمات مورد نیاز ارزیابی ارائه گردیده است.
در فصل سوم پس از معرفی نحوه ارزیابی در سامانه مخابرات ، روش های ارزیابی آسیب پذیری در سه دسته سریع، کیفی و تفصیلی برای سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده در فصل دوم، به صورت ماتریسی برای مؤلفه های مختلف پیشنهاد شده است. برای هر یک از روش ها و مؤلفه ها ضمن معرفی عوامل مهم در ارزیابی، مقررات مرتبط برای تعیین جزئیات روشها فهرست گردیده است.
در مورد ارزیابی سریع و کیفی، با توجه به اهمیت بازرسی فنی در این دو روش، نکات مهم جهت لحاظ در تهیه یا تکمیل
کاربرگ های مورد استفاده در این بخش در ادامه فصل سوم ارائه شده است.
جزئیات روش های تفصیلی برای مؤلفه های مختلف مانند ترکیبات بار و محاسبه ظرفیت لرزه ای و معیارهای پذیرش علاوه بر موارد ذکر شده در فصل سوم، تابع جزئیات روش های طراحی لرزه ای هر مؤلفه بوده و برای تعیین آنها میتوان به مقررات مرتبط معرفی شده در این فصل برای هر مؤلفه مراجعه نمود.

در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش های بهسازی مورد بحث قرار گرفته اند. روند بهسازی شامل معرفی
عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می باشد. روشهای مختلف بهسازی برای مؤلفه های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنما می باشد. در فصول چهارم و پنجم به ترتیب روند و روش های بهسازی مورد بحث قرار گرفته اند. روند بهسازی شامل معرفی عوامل موثر در اولویت بندی ارائه طرح بهسازی و مراحل تهیه طرح بهسازی می باشد. روش های مختلف بهسازی برای مؤلفه های مختلف به تفکیک و با جزئیات اولیه مورد نیاز موضوع فصل پنجم این راهنما می باشد.

فروشگاه آموزشی و دانلودی

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!