راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای

تومان

راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای

مقایسه

توضیحات

راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای

مطالعات خدمات جنبی یکی از اساسی ترین نیازهای پروژه های بهسازی لرزه ای بوده و در حقیقت این مطالعات به عنوان پیش نیاز انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مطرح است. همچنین اعتبار نتایج حاصل از مطالعات ارزیابی آسیب پذیری، کاملا بستگی به دقت و صحت اطلاعاتی دارد که از انجام مطالعات خدمات جنبی، حاصل می گردد. از طرف دیگر یکی از دلایل اصلی طولانی شدن مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای، بحث عدم انجام مطالعات خدمات جنبی در زمان مناسب است که با توجه به تجربیات موجود، این موضوع خود به تنهایی می تواند باعث ایجاد تاخیرهای قابل توجه در روند پیشرفت پروژه های بهسازی لرزه ای شود.

مطالعات خدمات جنبی در مرحله ی اول از فرآیند فوق ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و عموما پس از اتمام و ارایه ی گزارش ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای، انجام می گیرد و هدف از انجام این مطالعات نیز به دست آوردن و یا تکمیل و تدقیق کلیه ی اطلاعاتی است که در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه، مورد نیاز است. در تنظیم این راهنما به هر یک از اقداماتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با انجام مطالعات خدمات جنبی در ارتباط است، فصل جداگانه ای اختصاص داده شده و همچنین به تناسب عنوان هر فصل، ملاحظات و جزییات مربوط مطرح شده است. ترتیب انجام، دامنه، تعداد و نوع آزمایش های مورد نیاز در هر پروژه، طبق ضوابط دستورالعمل های بهسازی لرزه ای یا به صورت ابلاغی، جداگانه تعیین می گردد. به طور نمونه در این مورد به پیوست های راهنمای حاضر، مراجعه شود.
لیست خدمات جنبی در حالت کلی شامل موارد زیر است:
1-تهیه ی نقشه های معماری و سازه ای وضع موجود
2-سونداژ و تخریب
3-شناسایی
4-برآورد خطر زلزله در صورت نیاز

5-آماده سازی
6-آزمایش های مقاومت مصالح
7-آزمایش های خاک
8-ترمیم

ملاحظات ویژه
1-تعداد، محل و نوع آزمایش ها و سونداژها، باید بر اساس ضوابط ارایه شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، تعیین شود.
2-مرجع تنظیم قراردادهای مطالعات خدمات جنبی،
تعرفه ی ژئوتکنیک و مقاومت مصالحاست.
3-مشاوران اصلی طرح های بهسازی لرزه ای، وظیفه ی تعیین، بررسی، تفسیر و تایید کمیت و کیفیت کلیه ی گزارش ها و مطالعات مشاوران فرعی برای تعیین خطر زلزله، خدمات ژئوتکنیک، کیفیت سنجی مصالح، تاسیسات و غیره را به عهده دارند. به عنوان یک روش می توان چکیده ی فرضیات، روش ها و نتایج کار مشاوران فرعی را در درون گزارش های استاندارد مطالعات بهسازی لرزه ای و در فصل خاص مبحث مربوط، ارایه و استفاده کرد. اصل گزارش های مشاوران فرعی نیز صرفا در حد پیوست گزارش های اصلی، باید آورده شوند.
4-حضور نماینده ی مشاور اصلی، به منظور نظارت تطبیقی بر انجام خدمات جنبی و نیز حضور نماینده ی کارفرما در موارد نیاز باید پیشبینی گردد. همچنین با توجه به در حال بهره برداری بودن ابنیه، کوچک بودن محدوده ی انجام سونداژ و آزمایش و همچنین اهمیت و ظرافت کارها، لازم است تمام دست اندرکاران این خدمات با ملاحظات ویژه انتخاب گردند.
5-حقالزحمه ی مربوط به خدمات مذکور در بندهای 3و ،4طبق ضوابط شرایط عمومی خدمات مشاوره ی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بندهای 2-13و ،2-3قابل تعیین و پرداخت خواهد بود.
تعاریف
مشاور اصلی: مشاوری است که وظیفه ی انجام و تهیه ی گزارش های مطالعات مرحله ی اول ارزیابی کیفی و کمی آسیب پذیری لرزه ای( از فرآیند بهسازی لرزه ای )شکل 1-1را بر اساس شرح خدمات مصوب و مورد تایید کارفرما، به عهده دارد.
مشاور فرعی مشاور مطالعات خدمات جنبی: مشاوری است که وظیفه ی فراهم نمودن اطلاعات لازم و مشخصات مورد نیاز مطالعات مرحله ی اول را به همراه تهیه ی گزارش های مربوط، به عهده دارد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!