سازه نگار9+دیواربرشی

15,000,000 تومان

خدمات sum سالیانه 1000000 تومان

ارسال رایگان

مقایسه

توضیحات

برخی از امکانات نسل نهم نرم افزار سازه نگار
اضافه شدن طراحی اتصالات مهاربند در حالت حدی
اضافه شدن عبور محور مهاربند از محل تلاقی محورهای نیر و ستون به صورت خودکار در تنظیمات
اضافه شدن امکان تعریف ضخامت ستون در حالتی که ورق تکیه گاهی دارد برای طراحی اتصال گاست
اضافه شدن اتصال دستک در 3 حالت تکی، تکی به تیر و ضربدری
اضافه شدن اتصال تیر به تیر
اتصال مفصلی درختی
خواندن مقاطع XML از نسخ جدید Etabs و ایجاد خروجی مقاطع ساخته شده سازه نگار و Hمعادل با فرمت Xml
ترسیم مهاربندها در نقشه سه بعدی کل سازه
اضافه شدن خواندن مقاطع پروژه های SAP2000 از فایل s2k
اضافه شدن نمایش جوش در نماهای گرافیکی اتصالات
اضافه شدن انتخاب گزینه کنترل خودکار محاسبات صفحه ستون در تنظیمات آن
اضافه شدن لیستوفر اتصالات وصله ستون و تیر به تیر
اصلاح محاسبه اساس مقطع در اتصالات وصله تیر با ورق طولی با ورق داخلی بال
امکان فراخوانی اتصالات مهاربندی تکی به تیر در سازه‌نگار از پروژه‌های دیگر
هوشمندسازی محاسبات مربوط به تعداد بست ستون‌های پاباز در لیستوفر و دفترچه محاسبات
افزایش دقت در لیستوفر با محاسبه دقیق وزن مقاطع نامنشوری
اصلاح پارامتر نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن در گزارش صفحه‌ ستون
افزایش دقت در محاسبه تعداد بست ستون‌های پاباز در نقشه
افزایش دقت در ترسیم لقمه‌ها در مقاطع مهاربند در نقشه نمای استاندارد
افزایش دقت در محاسبه تعداد لقمه‌ها در مقاطع مهاربند در لیستوفر
بهبود نقشه و رفع تداخل لقمه و گاست در نقشه اتصالات مهاربندی ضربدری
بهبود نقشه و رفع تداخل لقمه و گاست در نقشه نماهای استاندارد
اصلاح دفترچه محاسبات برای کنترل ضابطه مهاربند ویژه-سهم قاب و سهم کششی

برخی از امکانات دیوار برشی حرفه ای

 بازیابی اطلاعات و طراحی از مدل ETABS
– خواندن اتوماتیک مقاطع از فایل E2K
– خواندن داده ها از فایل متنی طراحی
– تشخیص آرماتورگذاری های خطی، مستطیلی، دایره و …
– تشخیص ستون های تخصیص داده شده به دیوار برشی
– کنترل تطبیق مقاطع اختصاص یافته از مقطع ساز با مدل آنالیز شده

 طراحی اتوماتیک مقاطع بر اساس ACI 318- 2011
– تیپ بندی اتوماتیک مقاطع دیوار برشی
– طراحی اتوماتیک آرماتورهای افقی بر اساس نتایج طراحی و تنظیمات کاربر
– طراحی اتوماتیک آرماتورگذاری ویژه المان مرزی با امکان تنظیم طراحی بهینه یا طراحی اجرایی
– قلاب گذاری جان دیوار برشی در صورت نیاز
– طراحی اتوماتیک قطع و خم آرماتورهای قائم
– امکان تشخیص و طراحی مقاطع با هندسه نامتعارف
 ترسیم جزییات مقاطع طراحی شده
– ترسیم مقطع همراه با پروفیل های فولادی تخصیص یافته
– ترسیم گروه ها و قطعات آرماتورهای عرضی به صورت جداگانه
– ترسیم جزییات گسترده قطعات آرماتور قائم و عرضی
– ترسیم جدول قطع و خم آرماتورها (قائم، افقی، خاموت و قلاب)
– ترسیم نمای دیوارهای برشی
– ترسیم سه بعدی دیوارهای برشی
 تهیه دفترچه محاسبات
– گزارش ترکیبات بار حاکم بر عناصر مختلف طراحی (خمشی-محوری، برشی پایه ها و نواحی مرزی)
– کنترل خمشی محوری مقاطع
– کنترل برشی پایه های هر مقطع به طور جداگانه شامل مقاومت کل مقطع، لزوم طراحی آرماتور افقی، مقدار آرماتور طراحی شده و مقاومت برش لرزه ای
– کنترل جزییات آرماتورگذاری قائم مقطع
– کنترل جزییات آرماتورگذاری پایه ها به طور جداگانه
– گزارش لزوم طراحی المان مرزی و کنترل طول المان مرزی براساس ضوابط مختلف در انتهای هر پایه
 امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General
 امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
 امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
 امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
 ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
 ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف
 امکان تعریف شرایط محیطی (وجود عوامل شیمیایی و مخرب)
 امکان انتخاب نوع طراحی (طراحی منظم یا طراحی سبک) دیوار به دلخواه کاربر
تغییرات سازه نگار در نسخه 8:

– امکان بازیابی خروجی پروژه های محاسبه شده با Etabs 2015
– طراحی و ترسیم اتصال ستون به ستون (وصله ستون ها)
– محاسبه و کنترل باربری مهاربندی های همگرای ویژه به میزان حداقل 30% و حداکثر 70% نیروی جانبی بر اساس بند 10-3-11-1-ت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
– اضافه شدن کنترل های مربوط به بخشهای مختلف سازه مطابق با ضوابط آخرین ویرایش مباحث 10 و 9 و 6 مقررات ملی ساختمان سال 1392 و استاندارد 2800
– کنترل و محاسبه نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر (ستون قوی- تیر ضعیف)
– کنترل ضرایب اصلاح مشخصات مقطع در اثر ترک خوردگی
– محاسبه ضریب نواحی صلب انتهایی که می بایستی ضریب ناحیه ی صلبیت حداکثر المان های خطی حداکثر 0.5 باشد
– امکان انتخاب روش طراحی، کنترل، گزارش و ترسیم بخشهای مختلف سازه مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و تنش مجاز (ASD)
– امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General
– امکان ارسال اطلاعات دقیق اتصالات به نرم افزار Tekla Structure

طراحی هوشمند اتصالات تیر به ستون

– محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی اتصال خمشی براساس ضوابط طرح لرزه ای (مفصل پلاستیک) در سازه با شکل پذیری ویژه و متوسط مطابق با آخرین ویرایش مبحث ده
– بازیابی ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال ساده و خمشی، بر اساس نتایج تحلیل ETABS و SAP2000
– محاسبه ماکزیمم واکنش تکیه گاهی در اتصال مفصلی و قاب خمشی معمولی بر اساس تمام ظرفیت تیر
– طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصال ساده و اتصال خمشی
– امکان اختصاص اتصال طراحی شده به دو سر تیر در کل سازه و نمایش هوشمند جزئیات کامل اتصال در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

طراحی اتصالات فلنجی و RBS

– طراحی 4 تیپ اتصال فلنجی Flush مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی 5 تیپ اتصال فلنجی Extend مطابق با روشهای ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر مبنای AISC Design Guide
– طراحی مستقیم تیر با مقاطع کاهش یافته (RBS)

طراحی هوشمند اتصالات مهاربند

– کنترل و طراحی اتصالات مهاربند بر اساس آخرین ویرایش مبحث ده و مطابق با ضوابط لرزه ای و کنترل تنش های ویتمور
– طراحی اتوماتیک انواع مختلف اتصالات مهاربند اعم از همگرا ویا واگرا با شکل پذیری معمولی و ویژه شامل مهاربندهای تکی، دوبل، ضربدری، هشتی و چندگانه
– امکان تیپ بندی اتصالات مهاربندی بر اسا مقطع، زاویه و محل اتصال مهاربند
– امکان طراحی اتصالات مهاربند بر اساس نیروهای حاصل از تحلیل ETABS و SAP2000 و یا ظرفیت مقطع مهاربند و یا نیروی وارد توسط کاربر
– نمایش هوشمند اتصالات مهاربندی طراحی شده در محیط گرافیکی سازه سه بعدی
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

محیط پیشرفته تعریف مقاطع

– محیط گرافیکی بسیار قدرتمند و ساده (User friendly) جهت ساخت مقاطع مرکب ایرانی با هر نوع پیچیدگی، اعم از ترکیب مقاطع مختلف CPE، CNP، IPE، INP، تیر ورق، قوطی، نبشی، ناودانی، صلیبی و …
– امکان ساخت مقاطع پیشرفته و غیرمتعارف در مقطع ساز پیشرفته
– محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع
– تولید فایل pro.* از مقاطع تعریف شده جهت استفاده در ETABS و SAP2000
– گزارش قابل چاپ از مشخصات استاتیکی مقطع و نمایش سه بعدی مقاطع

کنترل سازه بر اساس آیین نامه 2800

– ارائه گزارش‌های کنترل سازه بر اساس مقررات ملی مبحث ششم ویرایش 1392 و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
– محاسبه و کنترل باربری مهاربندی های همگرای ویژه به میزان حداقل 30% و حداکثر 70% نیروی جانبی بر اساس بند 10-3-11-1-ت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
– کنترل و محاسبه نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر (ستون قوی- تیر ضعیف)
– کنترل ضرایب اصلاح مشخصات مقطع در اثر ترک خوردگی
– محاسبه ضریب نواحی صلب انتهایی که می بایستی ضریب ناحیه ی صلبیت حداکثر المان های خطی حداکثر 0.5 باشد
– محاسبه شاخص پایداری سازه وجابجایی نسبی طبقات
– کنترل بلندشدگی پای ستون (Uplift)
– کنترل فاصله مرکز جرم از مرکز سختی سازه
– کنترل تغییرمکان جانبی نسبی ستون های سازه
– کنترل نامنظمی در پلان سازه (Aj)
– کنترل پایداری ساختمان در برابر واژگونی
– کنترل تعداد مدهای نوسان سازه
– کنترل محور محلی تیرها
– کنترل عدم تضعیف ستون نسبت به ستون بالایی‌اش
– کنترل خواص مواد

طراحی پیشرفته اتصالات صفحه ستون

– محاسبه تنش زیر صفحه ستون به صورت دقیق و تعیین محل تار خنثی با استفاده از روابط پیچیده ریاضی در خمش دومحوره و تک محوره
– امکان معرفی موقعیت بولتها در هر مختصات، بدون محدودیت معرفی آنها بصورت متقارن و محاسبه تنش کششی هر بولت بصورت مستقل
– امکان معرفی سخت کننده ها در محل های پیش فرض و یا تعریف محل سخت کننده به اختیار کاربر
– محاسبه و طراحی ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها، سخت کننده ها و طراحی جوش کلیه اتصالات صفحه ستون
– امکان طراحی صفحه ستونهای کناری و گوشه با خروج از مرکزیت قابل تغییر توسط کاربر
– طراحی صفحه ستون برای انواع مقاطع ستون (IPE، IPB، تک، دوبل، مقاطع مرکب، تیر ورق، Box و …)
– تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها

ترسیم نقشه های سازه

– ترسیم پلان موقعیت ستونها و مهاربندها، پلان موقعیت صفحه ستونها، پلانهای تیرریزی
– تیپ بندی ستونها و مهاربندها، تیپ بندی صفحه ستونها، تیپ بندی پلانهای تیرریزی
– ترسیم جهت تیرریزی و ترسیم ورق تقویت تیرها، ترسیم نوع اتصال تیر به ستون در پلانهای تیرریزی
– ترسیم نمای ستونها از چهار جهت و ترسیم نمای مهاربندها
– ترسیم مقاطع تیر، ستون و مهاربند
– ترسیم جزئیات کامل اتصالات مهاربند، اتصالات تیر به ستون و اتصالات صفحه ستون
– ترسیم نقشه شاپ اتصالات مهاربند، نقشه شاپ اتصالات تیر به ستون و نقشه شاپ اتصالات صفحه ستون
– تهیه لیستوفر کامل پروژه به همراه لیستوفر شاپ اتصالات
– ترسیم و ویرایش نقشه ها در داخل نرم افزار سازه نگار، مستقل از Autocad با امکان ارسال خروجی به فرمت DWG و DXF
– امکان شیت بندی هوشمند

طراحی ستون به ستون (وصله ستون)

– طراحی وصله ستون بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 10 ویرایش 1387(ASD) و ویرایش 1392 (LRFD) شامل ورق‌های طولی و پرکننده و جوش‌های آن‌ها
– امکان محاسبه نیروهای وصله ستون و توزیع نیرو بین اجزای اتصال (ورق های طولی ، پرکننده و جوش ها) بر اساس مراجع مختلف از قبیل :

1- AISC Design Example v14.0 (2010)
2- Steel structures-Design and Behaviour (5 edition 2009)-Charles G.Salmon,John E.Johnson,Faris,A.Malhas

3- طراحی سازه های فولادی جلد ششم: طراحی اتصالات (دکتر مجتبی اظهری، دکتر سیدرسول میرقادری)

– امکان طراحی لرزه ای وصله بر اساس بخش الزامات طراحی لرزه ای آیین نامه
– کنترل تمام الزامات آیین نامه و نکات اجرایی از قبیل محل وصله، ابعاد ورق های وصله و پرکننده و …
– قابلیت طراحی ورق های پرکننده (لقمه) بصورت هم باد یا تراز شده(Flash) یا گسترده(Extend)
– امکان طراحی برای ستون با مقاطع Box و I شکل
– دفترچه کامل محاسبات به همراه ریز محاسبات نیرو با ذکر بندهای آیین‌نامه در فایل Word

ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی

امکان طراحی تمام مقاطع دیوار SD و General
– امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف
– امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد
– امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه
– قابلیت تنظیم محل ستون نسبت به دیوار، ستونهای مدفون در بتن و خارج از آن
– ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها
– ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف

عمران رنتر فروشگاه آنلاین کالا خدمات و آموزش عمران صنعت ساختمان

مشخصات محصول

      دسته بندی: نرم افزار فنی مهندسی  تاریخ آپدیت: 1402
      تولیدکننده: شرکت رایان سازه  گروه همکار: عمران رنتر
      مجوز: شورای عالی انفورماتیک کشور  شماره ثبت: 203890

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سازه نگار9+دیواربرشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه عمران رنتر
  • فروشنده: فروشگاه عمران رنتر
  • آدرس: تهران
  • هنوز امتیازی داده نشده است!